Close

Premena jednotiek objemu priklady

Prepočítaj si príklady na Premeny jednotiek objemu. Centimeter aj meter kubický, liter aj hektoliter a ich vzájomné premeny precvičuj na Priklady. Príklady na prevody jednotiek objemu.

Počet príkladov: Číselný obor: Násobnosť: 12 dl, = m3. Názov testu: Premeny jednotiek objemu. Ktorá jednotka objemu má rovnaký objem ako liter?

Sčítanie, odčítánie, násobenie, delenie, pythagorova věta, prvý stupeň, druhý stupeň, základná škola, ZŠ, stredná škola (SŠ,SOŠ).

Premena jednotiek dĺžky – vyskúšaj sa! Premeň: 5km =_________m, 40m = __________cm, dm =__________mm, 000m=________km. Popis: Príklady na premenu jednotiek hmotnosti, objemu a dĺžky . Hustota – príklady (na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti). Veľkonočné prázdniny – niekoľko príkladov na premenu jednotiek a slovné úlohy na objem. Kľúčové slová, času a rýchlosti, objemu, obsahu, premeny jednotiek dĺžky.

Matematika, Převody jednotek, Jednotky délky, 01. Matematika, Převody jednotek, Jednotky délky – zaokrouhlování, 01. Premeny jednotiek dĺžky – mm, cm, dm, m, km.

Tajná matematika – premena jednotiek.