Close

Názvy obcí

Tu si môžete vyhľadať obce a mestá Slovenska v abecednom poradí: A Á B C Č D Ď E F G H I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U . Informácie o obciach a mestách Slovenska. Pri pátraní po predkoch v starých archívoch alebo na historických mapách, sa môže bez problémov stať, že narazíte na názvy slovenských obcí .

Portál pre eGovernment služby samospráv Slovenska. Zoznam 8obcí na Slovensku k 1. Zoznam zahŕňa aj 1obcí so štatútom mesta a vojenské obvody. Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR.

BRATISLAVA – Článok o zvláštnych názvoch obcí mal u Vás, čitateľov, veľký. Tu, v bývalej Bratislavskej župe sa spájali názvy obcí do takejto . Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 17– 1997). Majtán: Názvy obcí Slovenskej republiky.

Vývin v rokoch 17- 19(Bratislava: Veda 1998). Značky a názvy krajov a okresov 16. Príchod kresťanstva na naše územie, spôsobil, že sa začínali objavovať názvy obcí so slovom „Svätý“ a príznačným vzťahom k cirkvi, napríklad Svätý Jur, Svätý .