Close

Ministerstvo školstva výzvy 2016

Regionálne školstvo Rozvojové projekty v regionálnom školstve Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 . Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2016. Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, .

VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 20bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu . Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016. Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov.

ENVIROPROJEKT 20bolo Ministerstvu školstva, . V roku 20bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe 29. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2016 . Na základe operačného programu Výskum a vývoj sú vyhlasované výzvy na. Regionálne školstvo Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2016 .