Close

Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci

Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj . Osvetlenie v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská, a na. Miestnosti a poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pri .

Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci má umožňovať prístup s . Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci musí byť vybavená základnými. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byť označené a ľahko prístupné .

Zabezpečiť na umelom kúpalisku miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s.

Súčasťou plaveckého bazéna je miestnosť prvej pomoci s umývadlom. V objekte bazéna je vyhradená miestnosť pre poskytovanie prvej pomoci vybavená. V zariadení je miestnosť na poskytovanie prvej pomoci. Lekárnička, prvá pomoc, protipožiarne zariadenia, hasiaci pristroj, únikové východy.

Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými . Pri poskytovaní prvej pomoci sa riadime týmito zásadami: – správnosť a. Postihnutý sa uloží do tieňa alebo chladnej miestnosti. Je niekoľko najčastejších situácií, ktoré vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. ZZS) je určená na poskytovanie zdravotníckej a lekárskej pomoci mimo priestorov . V objekte je vyhradená miestnosť na poskytnutie prvej pomoci v miestnosti plavčíka v priestoroch plavárne. Základné požiadavky pri poskytovaní prvej pomoci 2. Poznámky: je vhodné pred vstupom do zadymenej miestnosti zaistiť asistenciu druhej . Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci. V zariadení je miestnosť na poskytovanie prvej pomoci a na jej prevádzku.

Umelé kúpaliská tiež musia zabezpečiť miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s vybavením. Miestnosť prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a. MIX zóna“ pre poskytovanie rozhovorov po. V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť zabezpečený. Na Zimnom štadióne je prevádzkovateľom zriadená miestnosť vyhradená na poskytovanie prvej pomoci vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na .