Close

Mapka geoportal

Mapový portál katastra nehnuteľností (MAPKA) je webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje z informačného . Geodetický a kartografický ústav Bratislava spustil do prevádzky aplikáciu MAPKA. Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN. Digitálny výškový referenčný model je . Mapka beží aj v Chrome a na tablete. Mapový portál katastra nehnuteľností – Mapka – ktorý umožňuje prehľadávanie a vyhľadávanie údajov z . Boli ste presmerovaný z domény geoportal.

Umożliwia przeglądanie zbioru danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Katastrofa; Wypadek; Roboty drogowe; Ograniczenie szerokości; Skrajnia pionowa; Skrajnia pozioma; Nacisk na oś; Awaria mostu; Sygnalizacja świetlna; Ruch . Witamy w nowej odsłonie geoportalu Powiatu Bielskiego! Geoportal jest dostępny wszędzie tam, gdzie działa Internet.

Znajdziesz je na stronach geoportal. Geoportal da ci bezpłatny wgląd do wielu cennych danych i umożliwia ich łatwą analizę. Długość: Powierzchnia: Powierzchnia. Działa komuś wyświetlanie się warstwy BDO w Geoportalu 2?

Są tam zaznaczone linie napowietrzne. Jak pamiętam lata temu to działało a . Geoportal miasta Żory zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ZIIP) m.