Close

Kedy chodi vyuctovanie za plyn 2016

Za odoberaný zemný plyn a elektrickú energiu uhrádzate SPP formou preddavkových platieb. Ročné vyúčtovanie spotreby energií realizuje SPP pravidelne v . Mesačné preddavky sa pre odberateľov plynu od SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry bude SPP svojim . Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v roku 20vyplácalo vratky z platieb za plyn (týkajú sa dodávky plynu v roku 2015).

Vyútovanie za plyn nám chodí 1x za rok, a to v júli.

Každý mesiac dostávame od SPP faktúru za opakovanú dodávku zemného plynu, ktorú . Odberateľ: Org, kód 10-. Písomný kontakt: Platiteľ: IČo: DIC: IC DPH: IBAN: BIC kód: Fakturačné obdobie: 01. Slovenským domácnostiam a malým podnikom v tomto roku klesnú priemerné ceny za dodávku elektriny aj plynu. Ahoj žienky neviete mi povedať kedy chodí ročné zúčtovanie za elektrinu ? Ročné vyúčtovanie za byt – Rodinný rozpočet3. Ako sa budú vyplácať peniaze za plyn?

Okolo milióna domácností postupne dostane šek na až 1eur. Kto presne, na základe čoho a prečo práve . Potrebujete získať informácie o vyúčtovacej faktúre za energie?