Close

Jednosmerny motor

S permanentnými magnetmi; S elektromagnetmi; Sériový motor; Derivačný motor (paralelný); Sériovo-paralelný motor. Výroba strojov na uľahčenie práce, na zvýšenie výkonnosti posunuli človeka k energetickej závislosti. Energiu z ohňa a vody si sprvoti priamo .

Vidíme, že obvod budenia je napájaný z . Jednosmerné elektromotory v rôznych veľkostiach nájdete práve v tejto sekcii. Jeho stator je tvorený permanentným magnetom. Vinutie kotvy má zanedbateľne malý elektrický odpor a motor s týmto typom rotora sa.

Výhodou jednosmerného motora je jeho jednoduchosť a univerzálnosť. Charakteristika a rozdelenie elektromotorov. Merač motohodín, napajaný jednosmerným napätím v rozsahu od 10V do 80V. Pri dyname plní komutátor funkciu usmerňovača.

Pri motore plní komutátor funkciu striedača. Jednosmerný motor sa od dynama konštrukčne nelíši a .