Close

Druhy elektrární

Slovenské elektrárne prevádzkujú vodných, atómové, tepelné (uhlie a biomasa) a fotovoltické elektrárne. Elektrárne sú producenti energie pre distribučnú sieť. Delenie elektrární; Význam elektrární; Ekologické problémy a alternatívne zdroje .

Zoznam_elektrární_na_SlovenskuV pamätiPodobnéPreskočiť na Jadrové elektrárne – V prevádzke sú elektrárne v Jaslovských Bohuniciach s inštalovaným výkonom × 5MW a Mochovciach s . Podobá sa atómovej elektrárni – má chladiace veže, namiesto kotla má jadrový. Celkový inštalovaný výkon jadrových elektrární na Slovensku je 6MW. Jadrové elektrárne v roku 20vyrobili 72GWh z celkového množstva 471 .

Najrozšírenejším typom elektrární sú elektrárne tepelné. Takmer nevyčerpateľným zdrojom energie je teplo pod povrchom Zeme. Princíp uvoľňovania jadrovej energie. Hlavným zdrojom elektrickej energie sú elektrárne.

Stručne charakterizujte tepelnú elektráreň.