Close

Davka vzduchu na osobu

Medzi bežné zdroje znečistenia vnútorného vzduchu kancelárskych priestorov patria stavebné. Intenzita vetrania q B pre je uvedená v tabuľke 10. Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov – jsou uvedeny švýcarské požadavky na větrání bytů – dávka vzduchu na osobu m3.

Pri výpočtoch prietoku čerstvého vzduchu sa stretávam s rovnakým. Výpočet množství venkovního vzduchu podle počtu osob. Výpočet množství větracího vzduchu podle počtu osob, resp.

Vonkajší vzduch na nútené vetranie a klimatizáciu sa musí nasávať z miest chránených pred znečistením a pred.

Tvorba vnútorného prostredia centrálnou úpravou vzduchu vyžaduje objemné rozvody a je energeticky náročná,. Dávka vzduchu na osobu je uvedená v tab. V priemyselných halách často na úpravu vzduchu vplýva viacero faktorov, ako. Stanovení průtoku vzduchu pro větrání. Základní požadavek na větrání – Pettenkoferovo kritérium . Pro pracovní prostory s přístupem veřejnosti . Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na.

Príklady dotazníkov na subjektívne hodnotenie kvality vzduchu:.