Close

Cenník projektových prác unika

Sadzobníky UNIKA Počet produktov v tejto kategórii: 6. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností. UNIKASadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a.

Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe . Projektovo inžinierska činnosť je tvorivá vysoko odborná duševná práca. Projektové práce zahŕňajú činnosti spojené s vyhotovením projektovej. SKSI, sadzobník Unika a Honorárový poriadok SKA, .

Sadzobník pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v. Cena projektovej dokumentácie závisí od predpokladaných hrubých nákladov na. Hodinové sadzby jednotlivých činností projektových prác. Vychádza sa z cenníka na výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe vydaného SKSI, ako aj zo sadzobníka UNIKA.

Aktuálny cenník hlavných a doplnkových činností. Orientačné ceny projektových a inžinierskych činností vo výstavbe si môžte zistiť . Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie . V zmysle cenníka projektových prác Unika a dohodou.

V zmysle vynaložených nákladov individuálnou kalkuláciou. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2006. Vydanie sadzobníka pre rok 20obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti . Ukážeme kde môžete unika najlacnejšie a najbližšie nakúpiť. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2016.

Poznámka: – vyššie uvedený cenník platí pre rodinné domy do cca 180m². ISBN: (brož.) Fyzický popis: 1s. Cenník našich projekčných služieb od malých rodinných domov až po veľké.

Ceny projekčných prác ku katalógovým domom (osadenie domu, prípojky a iné) . Názov predmetu zákazky: Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 20UNIKA.