Close

Anglické skratky slov

Najčastejšie ide o využitie anglickej výslovnosti (hlások). Druhým spôsobom je písanie začiatočných písmen slov. V takomto prípade môže jedna skratka .

Niečo, čo môžeš využiť pri svojom aktívnom precvičovaní angličtiny na internete – najčastejšie internetové skratky. Zahŕňa rôzne výrazy, skratky, skomoleniny a aj zvláštne značky so. V slovenskom internetovom slangu sa často používajú skomoleniny pôvodných anglických. Používa sa na konci slova alebo vety na vyjadrenie nadšenia, .

Anglická obchodná korešpondencia používa celý rad skratiek. Domov Blog Slovná zásoba a slang anglických slangových slovíčok – časť. Tu je zoznam ďalších desiatich slov, ktoré môžete pomerne často počuť v . Bai ; Bei – skomolenina anglického pozdravu Bey (pre viac info pozri Exp (Experience) – skratka od slova experience, čiže skúsenosť. Preklad „skratky a značky v písomnostiach“ zo slovenčiny do angličtiny v prekladovom online slovníku. Najrelevantnejšie výsledky prekladu „skratky a značky v . Anglické skratky používané pri neformálnej komunikácii používateľov internetu.

Zkratky často fungují jako obyčejná slova. Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali kladne, tento článok je vhodný práve pre vás.