Close

Ako vycistit komin od dechtu

Najlepšia účinnosť vyčistenia komína od dechtov bez poškodenia, ekologické, uspešne vyčistiť komín od dechtu, dechtovanie komína nie je problem, ako . Potom mi ponuklok pripravok na odstranenie dechtu z komina. Pri kúrení drevom, uhlím či briketami sa žiadny komín nezaobíde bez.

Vyčistený dymovod zostavíme do pôvodného stavu. Máte problém s dechtom v komíne, chcete ho odstrániť alebo zastaviť, čítajte viac na našich stránkach. Sadze a decht nazhromaždené v komíne sa premenia v ľahko sa . Pravidelné čistenie komína vie poriadne otráviť život.

Hansa zo spotrebičov na pevné palivo.

Kamna však hoří nejlépe jen tehdy, je-li komín čistý, bez nánosů dehtu a prachových částic. Měl by se tedy proto pravidelně kontrolovat a čistit. V komíne sa nám usádza decht ktorý môže byť aj v pevnejšom smolovitom stave a ten obyčajná kefa neodstráni. Komín na ktorom presakuje decht cez steny, je treba postaviť nový, alebo vyfrézovať a vyvložkovať. Po vyfrézovaní sa síce zväčší otvor a tým aj zlepší ťah, ale . Je neefektívne a súčasne sa vtedy najviac v komíne usádzajú spaliny a vlhkosť v komíne.

Správne je rozkurovať kotol tak, aby sa čo najskôr . Chemické čističe sú prípravky, ktoré narušia sadze a decht v dymovode a komíne a uľahčí vam čistenie. Práve zlý technický stav kotlov, či komín zanesený sadzami, bývajú. Predtým, ako začneme čistiť komín, si musíme zohnať náradie. Prach, špina a decht by sa mohli dostať cez štrbiny dnu.

Mazľavá hmota decht sa usadzuje na stenách dymovodov a komína, zmenšuje. Zázračné polienko Čistič komína CCL na odstránenie dechtu a sadzí. Prečo treba komín pravidelne čistiť?

Usadzujú sa v ňom tuhé častice spalín – dechty, ktoré vznikajú pri nesprávnom spaľovaní paliva.