Close

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je jednou z právnych foriem podnikania povolených na Slovensku. Nasledujúci článok Vám charakterizuje akciovú . Slovensku v slovenčine oficiálne účastinná spoločnosť, v Česku aj pred 30.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Definícia akciovej spoločnosti – A. Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou .

Charakteristika Je to kapitálová spoločnosť, ktorej základný kapitál je tvorený emisiou akcií. Akcionári sa nákupom akcií stávajú spoluvlastníkmi – základn. Rozhodujete sa akú spoločnosť si založíte?

Ste naklonení založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným a nad akciovou spoločnosťou . Anna Mattová Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou . Príklad: Podnikatelia Vincúr aj Strapec si prečítali v novinách výzvu na upisovanie akcií novej akciovej spoločnosti, ktorej . V tomto príspevku sa venujeme porovnaniu dvoch najrozšírenejších obchodných spoločnosti na Slovensku.