Zse poistenie domacnosti

Poistné podmienky pre ZSE Asistuje Plus. Elektrikár – opraví nefungujúcu elektrickú sieť vo vašej domácnosti; Inštalatér – vyčistí upchatý odpa vymení alebo . Dáme vám kompletné poistenie domácnosti a zodpovednosti za škody. Bez spoluúčasti, bez viazanosti, rýchle poistné plnenie.

Uhradíme za vás neobmedzený počet havárií a opráv v domácnosti vrátane náhradných dielov, práce a dopravy. Nová služba Poistenie domácnosti od ZSE sa vzťahuje na zariadenie domácnosti, na osobné veci, ako aj na škody spôsobené vami a členmi .

Od začiatku mája ponúka ZSE svojim zákazníkom novú službu Poistenie domácnosti pre bezpečný domov. Poistenie sa vzťahuje na hnuteľný . Včera mi prišiel poštou návrh na poistenie od ZsE, pre taký prípa ak by sa mi. Prinášame vám novinku Poistenie domácnosti.

Za € mesačne, bez viazanosti, bez vašej spoluúčasti. Viac o kompletnom poistení zariadenia domácnosti a. Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu. Máte síce poistku, ale po povodni vám poisťovňa zaplatí iba nové omietky a.