Close

Výpočet hrúbky izolácie

Vyskúšajte našu kalkulačku a dozviete sa, akú min. Alebo vám spracujeme tepelnotechnický výpočet. V tabuľke dole môžete zadať vami požadovanú hrúbku izolácie a porovnať dosiahnuté hodnoty R a U s normovými hodnotami v hornej tabuľke.

Ako na zatepľovanie jednotlivých častí domu? Informácie ohľadom odporúčanej hrúbky zateplenia a tepelného odporu vám uľahčia rozhodovanie. Tepelná strata potrubia kruhového prierezu je spôsobená vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubia a prestupom tepla do okolitého prostredia.

Aká môže byť minimálna hrúbka izolácie pre váš Úsporný, Nízkoenergetický alebo.

Správny návrh hrúbky tepelnej izolácie fasády strechy či podlahy, v našej . Optimálna tepelná izolácia zníži úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň. V súčasnej dobe používaná výška krokiev (1až 2mm) už nepostačuje pre hrúbky tepelnej izolácie a hlavne pri zateplení len medzi krokvy nám vznikajú . Aj tu na poradni sa často objaví názor, že hrúbku izolácie treba (správne) vypočítať. Výpočet rosného bodu a hrúbky zateplenia.

Pri zlej hrubke izolacie moze dochadzat ku kondenzacii v murive. Ak áno, tak jednoznačne doporučujem zatepliť, avšak je potrebné urobiť výpočet na potrebnú hrúbku izolácie z hľadiska použitého materiálu a jeho hrúbky pri .