Close

Výpočet chladiaceho výkonu

Kalkulačka na predbežný výpočet chladiaceho výkonu klimatizácie. Tu si môžete po vyplnení tohoto krátkeho dotazníka vypočítať približný potrebný chladiaci . Výpočet klimatizácie a jeho chladiaceho výkonu.

Aj keď presný výkon klimatizačnej jednotky vyráta odborný pracovník na základe viacerých . Výpočet potrebného výkonu klimatizácie. V tejto tabuľke si môžte vypočítať potrebný výkon klimatizácie – Stačí vyplniť biele polia. Ak máme zmerané a zadefinované tieto údaje, môžme sa pustiť do výpočtu.

Vášho výpočtu, tak výsledok by mal byť kW, čo je potrebný chladiaci výkon . Skutočný výkon chladiaceho stropu qskut. Potrebujeme výpočet normalizovaného výkonu chladiaceho stropu. Výpočet požadovaného výkonu klimatizácie. Doplňte hodnoty do políčok a získate potrebný výkon klimatizácie.

Celkový chladiaci výkon Qc ak straty chladu sú QSCH,KCHZ = 5. Na základe výpočtu zistite, s ktorým z pracovných médií sa dá dosiahnuť najvyššie COP ak . Na obrázku 8-sú znázornené tri krivky závislosti chladiaceho výkonu 4o na vyparovacej . O klimatizácii Výpočet chladiaceho výkonu. Zdenka Nejedlého 45; 9Levice; Tel: 095212 .