Close

Výpis zo živnostenského registra

Popis tohto výsledku nie je k dispozícii. Príčinou nedostupnosti popisu je súbor robots. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia Verejná správa.

Prostredníctvom elektronických služieb živnostenského registra si môžu podnikatelia, ale aj osoby,. Verejný výpis zo živnostenského registra môže získať každý občan. JKM – Služby živnostenského registra.

Verejný výpis zo živnostenského registra.

Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti živnostenského registra a požiadať o výpis z neho. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. Záujemcovia o podnikanie si môžu pri zakladaní živnosti na ktoromkoľvek JKM vybaviť výpis z Registra trestov, registráciu na daňovom úrade a . Obstaranie aktuálneho výpisu zo živnostenského registra a spoľahlivé doručenie k Vám. Overené výpisy z registrov češkých firiem už na počkanie.

Na špecializovaných pracoviskách pôšt (Integrovaných obslužných miestach IOMO), tak vybavíte aj úradné záležitosti ako napr: Výpis z obchodného registra SR . Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR. Vyžiadanie výpisu z obchodného registra. Vyžiadanie výpisu zo živnostenského registra. Gov service name: Poskytovanie výpisu zo živnostenského registra.

Description: Služba umožní získať výpis zo ŽR. Stiahnite si zadarmo formulár Žiadosť o výpis zo ŽR – verejný výpis a program na vypĺňanie. Výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej časti registra .