Vodomery na dialkový odpočet

Všeobecne Inštalácia a použitie bytových vodomerov na studenú a teplú vodu slúži ako. Sontex-Wehrle s radiomodulom Sontex 5pre diaľkové odpočty.

Diaľkový odpočet vodomerov Maddalena položiek. Inštalácia ekonomického vodomeru Maddalena s diaľkovým odpočtom. ENBRA – radiový antimagnetický suchoběžný vodoměr ER-AM .

Systém rádiového diaľkového odčítania vodomerov – HYDRORADIO. V oblasti merania a rozpočítavania energií sme v posledných rokoch svedkami rýchleho rozmachu diaľkového odpočtu dát ako pomerových . Zaniká potreba obhliadky vodomerov, výjazdov servisných technikov, čo má za. Diaľkový odpočet dát sa v dnešnom svete veľkých energetických úspor a pri . Dialkový odpočet na suchobežný vodomer umožňuje odčítanie bez vstupu do.