Vedenie tepla

Vedenie tepla (zastarano tepelná kondukcia) je jeden zo spôsobov šírenia tepla v telesách, pri ktorom si pri vzájomných zrážkach častice materiálu navzájom . TeploV pamätiPodobnéPreskočiť na Vedenie tepla (Kondukcia) – Najjednoduchším prípadom vedenia tepla je tyč s konštantným prierezom S a dĺžkou L, ktorej konce majú . Teplo potrebné na ohriatie nejakého telesa o 1° teploty sa .

Rozoznávame tri spôsoby prenosu tepla: a) vedením (kondukciou) b) prúdením (konvekciou) c) žiarením (radiáciou). Teplo (tepelná energia) určitého množstva . Z horúcej vody sa teplo šírilo na predmety tak, že boli s vodou v priamom kontakte. Tento spôsob šírenia tepla nazývame vedenie tepla a látky .

Vedenie tepla v nejakom telese nazývame stacionárnym, ked sa pri ňom. Mechanizmus šírenia tepla vedením v plyne, kvapaline a tuhom telese. Prestup tepla prúdením je podstatne rýchlejší ako vedenie tepla v tekutinách.

Prebieha prenos energie vo forme tepla vedením, prúdením alebo žiarením z teplejšieho na chladnejšie miesto. Prenosom tepla sa zvýši vnútorná energia, ako .

Vedenie tepla – video – Vzdelávacie videá online – katalóg odborných učebných videí a prednášky na vzdelávanie a učenie. Výsledky vyhľadávania v krížovkárskom slovníku pre napríklad kondukcia tepla – vedenie tepla vodičom. Prečo sú niektoré predmety studené na dotyk? Pomôcky: medený drôtik, kahanec, sviečka, hrubšia kniha a niečo, na čo môže kvapkať vosk (napr. noviny, papierová tácka) 1. Téma projektu: Návrh a realizácia experimentu na dôkaz jedného zo spôsobov šírenia tepla.

Preskočiť na vedením – Prenos tepla vedením. Ide o prenos energie kmitaním atómov. Teplo sa prenáša z teplejšieho telesa na chladnejšie.

Cieľ: overiť pokusom, ako vedú teplo rozličné látky. Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou. Composite for heat conduction with high temperature resistance.

Nájdite riešenie rovnice vedenia tepla.