Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod

Všeobecné podmienky pripojenia a odpojenia sa na verejný vo- dovod a. Technická špecifikácia pripojenia na verejný vodovod a verejnú ka-. Technické podmienky sú stanovené v zmysle Zákona.

Technické podmienky pre pripojenie vodovodnej prípojky. Technické podmienky sú stanovené v zmysle zákona č. A) Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod (kanalizáciu).

Všeobecné podmienky 1) Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný . Napojenie na verejný vodovod je výhodné z hľadiska pravidelnej. Pre účely týchto technických podmienok pripojenia sa rozumie: a) verejný vodovod (ďalej len „VV“) .