Close

Súčiniteľ prechodu tepla steny

Ukážeme si, ako sa počíta súčiniteľ prestupu tepla danej čiastkovej konštrukcie. Příklad 2: Súčiniteľ prestupu tepla tehlovej steny z príkladu kde sme došli k . Tepelný odpor R, lambda, súčiniteľ prechodu tepla U, tepelná izolácia a.

Tepelný odpor si takto určíme pre steny, strechy, podlahy a pod. R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. U alebo inak súčiniteľ prechodu tepla je vlastne prevrátenou hodnotou.

Požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií.

Napríklad pre vonkajšiu stenu sa normalizovaná hodnota U zmení z 32 . Tabuľka – Požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie pre rôzne úrovne výstavby. Obvodové steny z hľadiska statického pôsobenia a – nosné; b. R sa rozdeluje na obvodové steny a strechy (podľa sklonu). Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla, spôsoby výpočtov a iné potrebné . Prenikanie (prechod) tepla je možné považovať za postupnosť prestupov. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a λ (súčiniteľ tepelnej vodivosti -udáva ho výrobca).

Tepelný odpor obvodovej steny z plnej pálenej tehly Rcelk.