Stredná poľnohospodárska škola trnava

Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Školskom. Súťažilo žiakov z Trnavskej a Dunajsko Stredskej školy v piatich . SPoŠ patrí k najstarším stredným odborným školám v Trnave a ku najstarším školám s poľnohospodárskym zameraním na Slovensku. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je v súčasnosti v celom regióne Žiliny jedinou školou, ktorá poskytuje úplné stredné . Zavarská Trnava – Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská Trnava – Informácie o štúdiu v oblasti agropodnikania, história školy. SOŠE Trnava, soše, vuje, energo, škola, stredná škola.

Ubytovacie zariadenie Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9. Odborná škola poľnohospodárstva a služieb. Naša škola pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov. Stredná poľnohospodárska škola v Trnave, podľa slov jej riaditeľa Ľudovíta Škrabáka, otvára v budúcom školskom roku dva štúdijné odbory, agropodnikanie a . Riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava oznamuje, že v našej škole je neobsadená nasledovná pracovná pozícia nepedagogického zamestnanca: Elektroúdržbár . Poľnohospodárska škola v Trnave má pomerne veľkú tradíciu. Jej začiatok siaha do novembra 192 kedy bola zriadená Štátna odborná škola . Informácie pre študentov ubytovaných v ubytovacom zariadení. SOŠPSV Trnava (Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku), Zavarská.

Stredná odborná škola automobilová. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča.