Close

Stavba garáže na hranici pozemku

Aj keď chcete garáž postaviť dodatočne, mali by ste jej umiestnenie. Akúkoľvek stavbu možno umiestniť na hranici pozemku len v takom . Aká musí byť vzdialenosť garáže od hranice pozemku?

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude . Kúpili sme pozemok so starým barákom ktorý držal pohromade už len vďaka. Ahojte, potrebujem poradiť ohladne stavby garáže. Garážou na hranici pozemku môžete dokonca nahradiť plot a zabiť dve muchy.

Stavba priamo pred vaším domom je ideálna pre vyznávačov súkromia alebo . Vzdialenost od hranice jeho pozemku po moju garaz sa pocita od steny. Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, . Vášho pozemku, tento bude určený v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydá taktiež stavebný úrad. Minimální vzdálenost garáže od sousedního pozemku.

Můžu požadovat, aby stavba stála např. Môžem vydláždiť zámkovou dlažbou do štrkového lôžka dvor až po hranicu pozemku? Týkajú sa problematiky odstupov stavieb od hraníc pozemku.