Prierez vodica prud

Menovitá prúdová zaťažiteľnosť (menovitý prúd In) – je najväčší dovolený prúd pre daný typ a prierez vodiča alebo kábla pri základnom spôsobe uloženia a pri . Chalani potreboval by som nejaku tabuĺku v ktorej by boli prierezy vodičov a k nim aj maximalne prúdy. Mám na mysli silove rozvody napr v .

V pamätiPodobnéElektrické vodiče sa vyrábajú v priemeroch podľa vyvoleného číselného radu. Ak vypočítaný prierez vodiča (podľa predpokladaného maximálneho prúdu) v . Cez medený vodič s priemerom mm prechádza prúd I = A. Schopnosť vodiča viesť elektrický prúd vyjadruje veličina elektrická vodivosť,.

Minimálne prierezy vodičov elektrickej vzdušnej prípojky sú AlFe mmpri holých. A je to istič s menovitým prúdom A ,. Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, bol spolu so. V tomto prípade sa prierez vodiča musí zvoliť na základe najväčšieho prúdu v . Ide o rozdelenie nulovacieho vodica na pracovny a ochranny.

A tak je jedno ci je tam 1alebo 230V. Dimenzovanie a istenie vodičov a káblov. Menovitý prúd – normálny prevádzkový prú ktorý pri správne nadimenzovanom priereze zabezpečuje bezpečnú a .