Close

Premena jednotiek hmotnosti

Fyzikálna veličina hmotnosť má značku m. Základnou jednotkou hmotnosti je kilogram (kg), ten je definovaný ako hmotnosť medzinárodného prototypu . V pamätiPodobnéPremeny jednotiek vo veličine hmotnosť.

Ak sa Vám páčia stránky s premenou jednotiek, môžete ich podporiť pridaním odkazu na Vašu stránku. Prepočítaj si kvalitné príklady na Premeny jednotiek hmotnosti. Gramy aj kilogramy, tona aj metrický cent a ich vzájomné premeny precvičuj na Priklady.

Klikni do obdĺžnika a dopĺň číslo alebo jednotku dĺžky, nepoužívaj medzeru.

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke. Premeny jednotiek hmotnosti, konverzia jednotiek hmotnosti. Hmotnosť – premeny, prevodná kalkulačka. Inak to nie je ani pri jednotkách dĺžky a hmotnosti. Základná jednotka dĺžky- meter – m Pri premene jednotiek si treba uvedomiť dve veci: ktorým . Premeň na danú jednotku hmotnosti alebo doplň správnu jednotku hmotnosti.

Online kalkulačka vykonáva prevody metrických, angloamerických aj iných jednotiek hmotnosti. Náš web vám umožní ľahký a rýchly výpočet. Základní informace o veličině Hmotnost. Nejčastější převody jednotek hmotnosti.

V prípade, že ste nenašli Vami hľadanú fyzikálnu veličinu, radi Vám pomôžeme a poradíme, alebo rozšírime prevody jednotiek o Vami požadované jednotky. ZŠ Predmet: Matematika Tematický celok: Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami. Téma: Premena jednotiek hmotnosti – t, kg, . Andrea Karchutňáková Stupeň: ISCED 2. Premeň na jednotku v zátvorke a) t = (kg) b) kg = (g) c) 6kg = (t) d) 7kg = (q) e) t = (q) f) kg = (g). Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti.

Popis: Pomôcka, ktorá pomôže žiakom pri premene jednotiek hmotnosti. Môžeme ju využiť na hodinách matematiky – geometrie vo 4.