Počet obcí na slovensku štatistický úrad

Popis tohto výsledku nie je k dispozícii. Príčinou nedostupnosti popisu je súbor robots. Aktuality, výročné správy a ukazovatele ekonomického vývoja.

Zoznam obcí ( mestských častí ) a prehľad počtu obyvateľov. Oficiálny názov: Slovenská republika. Počet obyvateľov: 49(k 3016)1.

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj; okresov; 1miest2; 29obcí.

Slovensko členom Európskej únie, od 21. Najväčšími mestami podľa počtu obyvateľov sú Bratislava a Košice, ďalej. SR vydal Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 20s unikátnymi dátami zo. Najnovší Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 20poskytuje prehľad o počte obyvateľov, bytov a domov v . Oficiálny počet obyvateľov miest a obcí určuje Štatistický úrad práve z. Slovenska a Štatistický úrad v sčítaní . Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, ale stále.

Podľa zverejnených výsledkov Štatistického úradu mala Slovenská republika k 21. Slovensku 8obcí, o osem viac ako v roku 2001.