Meranie prietoku vzduchu

Prietokomer vzduchu DBM6je merací systém špeciálne navrhnutý na meranie prietoku vzduchu v klimatizačných a ventilačných výduchoch. Rozhodnutie, kedy vykonať meranie spotreby stlačeného vzduchu, vychádza z požiadaviek na inštaláciu novej technológie alebo nárastu spotreby stlačeného .

Termické prietokomery T-MASS na meranie hmotnostného prietoku. Meranie prietoku tekutín (t.j. kvapalín a plynov) patrí. Princíp je založený na nepriamom meraní prietoku na základe tlakového spádu.

U nás nájdete najširšiu ponuku kvalitných snímačov.

Snímače teploty, snímače vlhkosti, snímače tlaku, snímače prietoku a mnoho ďalších. Teplota vykurovacieho odporu sa meria odporovým čidlom RS. Pri zvýšenom alebo zníženom prietoku vzduchu sa vykurovací odpor viac či .

Kvalitné prietokomery a regulátory prietoku pre plyny a kvapaliny. Nové meracie prístroje testo Pocket Line sú sú ideálne navrhnuté pre rýchle a spoľahlivé meranie v oblasti vykurovania, ventilácie a chladenia vzduchu. Prevodník prietoku stlačeného vzduchu testo 6441. Prístroje testo na meranie kvality a spotreby stlačeného vzduchu. Váha vzduchu je najpresnejší priamy spôsob merania zaťaženia motora.

Ak nie je totiž prúdenie vzduchu a objemový prietok správne nastavený, môže kvalita vzduchu v miestnosti trpieť. Anemometer testo 4meria rýchlosť prúdenia . Pre tieto účely ponúkame produkty spoločnosti SONOTEC pre meranie prietoku stlačeného vzduchu, jeho energetickú bilanciu a identifikáciu strát. Meranie prietoku pevných látok s vysokou presnosťou CentriFlow. Je určený na meranie prietoku vzduchu alebo plynov, prípadne na meranie ich rýchlosti prúdenia.

Pozostáva z meracej sondy a vyhodnocovacej jednotky. FTA je prístroj slúžiaci na okamžité meranie rýchlosti vzduchu a jeho prietoku so zabudovaným termometrem na meranie okolitej teploty, prehľadný veľký .