Kapor obyčajný

Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) žije v pomaly tečúcich vodách alebo v. U nás sa kapor obyčajne živí larvami hmyzu, kôrovcami, ale aj . Kapor obyčajný (lat. Cyprinus carpio) je ryba z čeľade kaprovité (Cypriniousamusidae).

Je najväčšou kaprovitou rybou na Slovensku. V minulosti žil kapor obyčajný len v Ázii. Patrí však medzi najprisposobivejšie druhy sladkovodných rýb, osídlil postupne vody ostatných . Kapor obyčajný, je okrem iného aj jeden z vianočných symbolov.

V minulosti kapor žil iba v riekach a stojatých vodách, od storočia, sa však odchováva v . Kapor – ryba charakteristická pre naše rieky a rybníky. Zaujímavosti o vývine kapra ako živočíšneho druhu, rozmnožovanie kapra, neresenie, . Podľa množstva šupín rozlišujeme druhy kapra. Kapor šupinatý, riadkovaný, zrkadlový a hladký. Znaky: Základná torma kapra ma pretiahnuté, bočne trocha sploštené telo. Kapor patrí k teplomilným druhom, ktoré sa neresia na rastliny, obyčajne v máji a júni, keď sa voda ohreje aspoň na 15°C (MÁJSKY, 2008).

Lovná miera: cm ( + miestna úprava) Doba hájenia: od 15. CIEĽ: Oboznámiť žiakov so základnou charakteristikou kmeňa Stavovce,triedy Rýb a hlavného predstaviteľa Kapra obyčajného.