Close

Jaseň štíhly

Jaseň (Fraxinus) je rod listnatých stromov z čeľade olivovité. Na území Slovenska sa vyskytujú dva druhy: najrozšírenejší jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a . JASEŇ ŠTÍHLY – Lexikón drevín ZOO SNV.

Opis: Strom dorastajúci do výšky až m. Jaseň Štíhly (Fraxinus excelsior L.) Česky: Jasan ztepilý. Jaseň štíhly je listnatý strom s výškou (40) m a . Drevina – Jaseň štíhly, European ash, Ash, Common ash, Fraxinus excelsior – Špecifická hmotnosť – Modul pevnosti v ohybu.

Jaseň štíhly je statný strom so sivozelenými, elastickými konármi a čiernymi púčikmi, z ktorých skoro na jar vyrastajú vo zväzočkoch malé červenohnedé kvety. Viac rozšírený je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) ktorý bude aj podrobnejšie charakterizovaný. Prastarý Jaseň štíhly, živý pamätník dávnych čias pri zaniknutom dome v Ambrušovciach. Fraxínus excelsior), ďalej jaseň úzkolistý a jaseň mannový, ale aj zavlečený americký druh jaseň pensylvánsky, Vysádzaný najmä.

Na našom území sa vyskytuje jaseň štíhly a jaseň mannový.

Spevňujú brehy, fotosyntetizujú, tvoria aj zdroj potravy. Patrí k nivŕba biela, jelša lepkavá, jaseň štíhly, topoľ čierny, pálka širokolistá, . Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior ´Aurea Pendula´. Jaseň je rod listnatých stromov z čeľade olivovité. Na území Slovenska sa vyskytujú dva druhy: najrozšírenejší jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a jaseň mannový (Fraxinus ornus). Jaseň štíhly je strom vysoký – metrov, zriedkavo len ker.

V nasledujúcom prehľade predstavíme. Perovité listy jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) ker alebo strom do m. Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior L. FEX) mohutný strom úžľabín, sutín a hrebeňov, ale aj tvrdých . K ďalším listnatým drevinám vyskytujúcim sa na našom území patrí dub zimný, dub letný, jelša lepkavá, lieska obyčajná, jaseň štíhly, breza previsnutá, topoľ .