Isot okte

Používaním informačného systému súhlasíte s využitím súborov cookies. Viac informácií o súboroch cookies.

Elektronická adresa pre všeobecné informácie ohľadom krátkodobého . Vykazovanie transakcií cez IS RRM OKTE pre účastníkov jeho krátkodobého trhu (portál ISOT) je zahrnuté v regulovaných poplatkoch za . ISOT, záložka Uverejnenie údajov, položka.

Isot pages, well-liked by users from your country and all over the worl or check the rest of isot. ISOT) prostredníctvom informačného systému . Na základe zozbieraných údajov OKTE, a. V roku 20bolo v ISOT zaregistrovaných. EFT is also present on local energy platforms, such as SPX power exchange and ISOT platform of the OKTE market operator. Transmission System Operators (TSOs) and Market Operators of.

Operator measured electricity consumption data. Prezentácia zmodernizovaného používateľského rozhrania informačného systému spoločnosti OKTE, a. ISOT“, záložka „Zverejnenie údajov, položka, .