Close

Geotermalna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ – „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom . Geotermálna energia nie je v pravom slova zmysle obnoviteľným zdrojom energia, nakoľko má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez . Geotermálna energia sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje energie, hoci v technickom slova zmysle ním nie je.

Geotermálna energia je čistou formou energie, ktorá nezaťažuje životné prostredie emisiami a jej využívanie je plnej zhode so snahou obmedziť emisie oxidu . Je prakticky nevyčerpateľná, stála a navyše jej výroba neznečisťuje životné prostredie. Pod pojmom „geotermálna energia“ označujeme teplo (termálnu energiu), ktorá sa nachádza vo vnútri našej planéty, a ktorá preniká na . Geotermálna energia nie je v skutočnosti obnoviteľným zdrojom energie pretože pochádza z horúceho jadra Zeme, ktoré ma teplotu viac ako 4000°C.

Islande pre vykurovanie tisíc mskleníkov a od roku 19na vykurovanie tisíc domov v meste Reykjavík. Geotermálna energia nie je v pravom slova zmysle obnoviteľným zdrojom energie, nakoľko má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká . Geotermálna energia je teplo ukryté v prístupnej časti zemskej kôry. Perspektívne riešenie pre vybrané regióny. Vznik a pôvod – Geotermálna energia má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách.

Geotermálna energia je jedným z najčistejších, najspoľahlivejších a obnoviteľných zdrojov energie. Poskytuje teplo, ktoré pochádza z roztaveného jadra Zeme . Zdroj energie: geotermálna energia. Teplo prichádza z hĺbky Zeme do vrstvy nazývanej zemský plášť.

Z tohto hľadiska sa geotermálna energia považuje za obnoviteľný zdroj energie. Jediným problémom je, ako tento zdroj výhodne využívať. Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva na vykurovanie objektov ako sú bazény, skleníky ale aj obytné domy napojené na systém centralizovaného . Najväčším spotrebiteľom priamej geotermálnej energie na Islande je preto.

Geotermálna kvapalina z Nesjavellire sa používa na ohrev čistej . Potenciál geotermálnej energie je obrovský, no technologicky, finančne aj časovo veľmi náročný. Na rozdiel od ostatných druhov OZE sa dokáže premieňať na . Geotermálna energia súvisí s teplom zemského jadra. Väčšinou sa prejavuje ako zemetrasenia, sopečná činnosť alebo ako gejzíry a horúce pramene.