Close

Ergonómia práce

Prínosy sú preukázateľné – počnúc takou obyčajnou vecou, ako je príjemný pocit z práce v príjemnom prostredí na ľahko ovládateľných strojoch, až po . Ergonómia (z gréčtiny.: ergon´= práca + nomos = zákony) je veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím ktoré ho obklopuje. Ergonómia využíva poznatky z inžinierskej psychológie, fyziológie, antropometrie, biomechaniky, hygieny a bezpečnosti práce, sociálnej psychológie, . Pri sedení za počítačom je telo vystavené väčšej záťaži, ako si mnohí myslia. O ergonómii pri práci s počítačom sa toho už napísalo mnoho a každý z nás už asi vie, o čo sa jedná. V skratke ide o prispôsobenie pracovného prostredia, . Poznatky z oblasti ergonómie nestačí mať uložené len v pamäti, ale je . Je dôležitým nástrojom nielen pre zvyšovanie produktivity práce, ale i pre. Ergonómia je interdisciplinárna veda skúmajúca vzájomné vzťahy človeka k . Práca pri počítači (alebo Ako zostať pri počítači živý a zdravý).

O vplyve práce s počítačom na naše zdravie sa robilo v zahraničí . Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ITMS 26110230077. Ergonómia; Zdravotné riziká pri práci s PC; Zrak; Záťaž podporno-pohybovej sústavy . Určená je pre chirurgov a iné podobné povolania, ktoré musia stráviť dlhú dobu v stoji. Možno aj práca za počítačom by bola zčasti .