Close

Elteco reštrukturalizácia

TREND nedávno upozornil na prípad elektrotechnickej firmy Elteco, ktorá sa krátko pred reštrukturalizáciou presťahovala zo Žiliny do Banskej . Firma Elteco sa na pokraji krachu presťahovala zo svojho dlhodobého sídla. Informácie a ekonomické ukazovatele pre ELTECO, a.

IČO: Banská Bystrica, IČO: 17321719. Typ záznamu: Povolenie reštrukturalizácie a výzva . Slovenska s možnosťou overenia zadlženosti. Vždy overené a spoľahlivé informácie. SK nace: 271- Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov . ELTECO-UPS, ELTECO-GLOBAL, ELTECO UKRAJINA.

Okresnê súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovate a ELTECO, a. Bratislava, (od: do: 2009) . DRS uskutočnilo viacero úspešných reštrukturalizácií – tieto spoločnosti, nie len že prešli procesom reštrukturalizácie úspešne, ale naďalej zamestnávajú, . Správca je povinný počas schôdze veriteľov v reštrukturalizácií zaradiť do programu schôdze aj hlasovanie o tom, aby súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, . Najúplnejší zoznam dlžníkov a neplatičov v SR. Pohľadávky, vyhlásené konkurzy a reštrukturalizácie. Sociálna sieť slovenských firiem – profily subjektov a . Technologické vybavenie výroby LED svietidiel.

Okrem nej musí reštrukturalizovať aj svoju exportnú politiku. Ruska pripomína žilinské Elteco, výrobcu systémov nepretržitého . V oblasti priemyslu je preto potrebná vnútorná reštrukturalizácia a .