Dezinfekcia vody chlorom rovnica

U nás sa na dezinfekciu vody používa takmer výhradne chlorácia. O tom aké sú účinky chlóru na ľudský organizmus a o tom, či je chlór v pitnej vode naozaj . Veľkosť dávky týchto chemikálií závisí od zloženia vody (spotrebe chlóru) a na dezinfekčných limitoch. Pre dosiahnutie účinnej dezinfekcie je naviac potreba . Náhrada existujúceho systém dezinfekcie vody dávkovaním plynného chlóru. Vo vodojeme bolo pôvodné zariadenie nahradené novým, v ktorom sa z roztoku . Chlór reaguje s vodou podľa nasledovnej rovnice: −.

Elementárny chlór sa prakticky používa na dezinfekciu pitnej vody. V pamätiChlór pripravíme reakciou manganistanu draselného KMnOa kyseliny. Priebeh chemickej reakcie znázorňuje chemická rovnica: Na + Cl NaCl. Dezinfekčné účinky chlóru spôsobuje atómový kyslík, ktorý vzniká rozkladom kyseliny. Po chvíľke porovnáme zápach pôvodnej vody a vody, do ktorej sme zaviedli . Chlór ako prostriedok dezinfekcie vody.

Dezinfikujeme vodu pomocou plynného alebo kvapalného chlóru. V pamätiPodobnéZapíš chemickou rovnicou reakcie: sodíka s vodou, draslíka s vodou. Chlór sa používa na dezinfekciu vody, na výrobu chlorovodíka. Riešením tejto rovnice dostaneme: ������ �� = ��. Dezinfekcia vody – odstraňovanie patogénnych organizmov.

Hlavnou výhodou chlórovania je, že chlór zostáva vo vode aj po opustení . Pri dezinfekcii vody je veľmi dôležitou hodnotou potreba chlóru.