Daňový úrad banská bystrica

Kontaktné informácie: Adresa:: Nová 1 9Banská Bystrica. Otváracie hodiny pre Daňový úrad Banská Bystrica. Daňový úra Banská Bystrica – Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola.

Daňové riaditeľstvo SR, súčasťou DR SR je pracovísk umiestnených v krajských mestách. Daňový úrad Banská Bystrica I, Trieda SNP 7 Banská Bystrica 961; Daňový úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho ulica 1 Banská Bystrica 901; Daňový . Adresa: Nová ulica 1 9Banská Bystrica. Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Banská Bystrica.

Správa priamych a nepriamych daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových . Daňový úrad Banská Bystrica sídli na adrese Nová ulica , 9Banská Bystrica.

Adresa: Nová ulica , 9Banská Bystrica. Daňový úrad v Slovenskej republike. Nájdete tu kontakt na daňový úrad vrátane adresy daňového úradu.

Prípadne číslo účtu daňového úradu. Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Skuteckého 19. Kuzmányho ulica 9Banská Bystrica Tel. Daňový úrad Banská Bystrica na základe zákona č. Bystrica, Nová 1 9Banská Bystrica.

Schválenie individuálnej ročnej závierky. Súčasťou Finančnej správy je aj daňový úrad v Banskej Bystrici, ktorý má na starosti správu daní fyzických osôb, ako aj podnikateľov, firiem, spoločností a . Daňový úrad Banská Bystrica Nová ul. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 9Banská .