Close

Tensar sr 55 cena

Jednoosá monolitická geomříž Tensar 520RE 75x30m. Kč s DPH 36Kč bez DPH, role. Trojosá monolitická geomříž Tensar TriAx TX175x00m.

Tensar RE jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) a byly. Geomříž jednoosá z HDPE TENSAR (Geomat). SR m, d m, typy RE 1a SR d m, hmotnost role v kg: 2 2 4. Povrchová úprava střechy Lindab Premium za cenu základní úpravy Classic.

Tensar Triax – A Revolution in Geogrid Technology. Zmluvy a zaplatiť za ne Zhotoviteľovi cenu (ďalej len „Cena“) bližšie. Celková cena bez DPH v znení Dodatku č. Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR SR na. Celková dohodnutá cena za dielo sa zvyšuje na 314€ bez DPH. Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR SR na.

Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR SR m2. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú.