Close

Silne kyseliny

Silné, slabé kyseliny a zásady – silná kyselina – kyselina, ktorá je úplne disociovaná vo vodnom roztoku, slabá kyselina – kyselina, ktorá je len . Silné kyseliny alebo zásady sú vo vodnom roztoku prakticky úplne disociované. KA – disociačná konštanta kyseliny KB – disociačná konštanta. Príklady stredne silných kyselín (KA sa pohybuje v rozmedzí (10– 10-4)):.

Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové. Podle velikosti disociační konstanty se rozlišují slabé kyseliny, středně silné . Z bezkyslíkatých kyselin jsou nejsilnější kyseliny halogenovodíkové, .

Tabulka hodnot disociačních konstant acidity pKa vybraných kyselin. Rozdělení kyselin na silné a slabé. Arrheniova i Bronstedtova definice kyselin, Lewisova . Silné kyseliny jsou takové kyseliny, které ve vodném roztoku plně disociují: Patří mezi ně.

Arrheniova teória – kyselina je zlúčenina, ktorá sa vo vodnom roztoku ionizuje za. Silné, slabé kyseliny a zásady – silná kyselina – kyselina, ktorá je úplne .