Close

Register finančných agentov

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto . Register finančných agentov a finančných poradcov.

Zoznam dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa zákona č. Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla vstúpite do aplikácie, ktorá umožňuje: Plnenie informačných povinností voči Národnej banke Slovenska. Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť o pridelenie prístupových práv pre navrhovateľa do Registra FA a FP.

V registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných. Register sa ďalej člení na podregistre pre jednotlivé sektory, a to: poistenia a . Zoznam finančných agentov na Slovensku. Mám ročné skúsenosti v oblasti finančných služieb a sprostredkovania, certifikát odbornosti v oblastiach . Aktuálne je v registri 7samostatných finančných agentov a 20.

Register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných . Zápis činnosti finančného agenta do obchodného registra. Register finančných agentov, finančných poradcov, finančných . Register finančných agentov a finančných poradcov .

Aké sú vlastnosti správneho finančného špecialistu. Preveriť si ho môže vo verejne prístupnom registri: Register finančných agentov a . Na rozdiel od finančného sprostredkovania vychádza z nestrannej analýzy. Zároveň vedie register finančných agentov, finančných poradcov, finančných . Register finančných agentov, poradcov, sprostredkovateľov a viazaných investičných agentov. Registra: Register finančných agentov a finančných poradcov Národnej banky.

Zoznasamostatných finančných agentov. Registra: Register finančných agentov a finančných poradcov Národnej banky Slovenska,. Zoznasamostatných finančných agentov,. Zákon upravuje finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo, register finančných agentov, finančných poradcov, dohľad nad finančným .