Close

Kalibrácia elektrických meracích prístrojov

Zabezpečujeme kalibráciu meracích a revíznych prístrojov, meracej techniky. Kalibrácie a opravy meracích prístrojov sú u nás zaisťované s veľkou. Kalibrácia meracích prístrojov(1záznamov).

Predaj meracej a regulačnej techniky – etalóny, meradlá tlaku a elektrických veličín. SKÚŠOK A ODBORNÝCH PREHLIADOK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. Pri hľadaní konkrétneho meradla, meracieho zariadenia alebo etalónu .

Kalibrácia meracích prístrojov dĺžky, meracích platní a pravítok, pracovných meradiel. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, montáž bleskozvodov, . Združený revízny prístroj pre meranie elektrických inštalácií podľa normy STN332000- aplikácia fluke connect, vyššia presnosť pri meraní impedancie slučky, . Kalibrácie meracej techniky a zariadení vykonávame v našom kalibračnom. Všetky firmy z oblasti Kalibrácia meradiel v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Kalibrácia meracích prístrojov a strojných zariadení.

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, montáž bleskozvodov, výroba. Akreditované kalibračné laboratórium a opravovňa meracích prístrojov. Veľmi dôležitým požiadavkom na meracie prístroje je skutočnosť, aby namerané hodnoty meranej veličiny zodpovedali i po dlhšej dobe používania meracej . Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku.

Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov a vodomerov. Testo a Testo Industrial Services sú Vašimi profesionálnymi partnermi u všetkých tém týkajúcich sa kalibračných certifikátov a kalibráciou a validáciou meracích . Vykonávanie skúšok strojárskych výrobkov a elektrických zariadení. Kalibrácia meracích prístrojov a meradiel dĺžky, elektrických veličín, tlaku, teploty, momentu . Poskytujeme kalibračné služby nielen našich meracích prístrojov ale aj meracích prístrojov iných firiem. Ak máte záujem, informujte sa na čísle +4772 . Vyhodnoťte kalibráciu testovaných V-metrov podľa nominálneho prístroja.

Chyby elektrických meracıch prıstrojov. Citlivost’ meracieho prıstroja je prakticky zmena.