Close

Elektrický výkon

Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený . Teoretická časť Pri prechode elektrického prúdu vodičom konajú sily elektrického poľa elektrickú prácu. Keď prechádza vodičom prúd I za čas t, . Keď prechádza cez rezistor elektrický prú rezistor sa ohrieva a tým sa vykonáva elektrická práca. Prenesením elektrického náboja v elektrickom . Elektrický výkon jednosmerného elektrického prúdu a napätia pri súhlasne zvolených kladných smeroch elektrického napätia U a elektrického prúdu I je daný . Elektron při průchodu přes žárovku vykoná práci (zahřeje žárovku) ⇒ ztratí . Elektrický proud v kovech můžeme popsat několika základními vztahy, které slouží k výpočtu proudu, napětí, odporu, výkonu a energie. Elektrický vankúš pripojený na najvyšší stupeň vyhrievania má pri napätí U. Určite výkon elektrického prúdu vo vonkajšom obvode, ak sú batérie zapojené.

Preskočiť na Elektrický výkon – Základní vzorec: P = U. P = mechanický výkon podle štítku, odevzdaný na hřídeli motoru. Výkon elektrického proudu ve spotřebiči o odporu R vypočítáme ze vztahu. Uvnitř zdroje vykonají neelektrostatické síly práci.