Close

Zse faktura

E-faktúra je faktúra zasielaná e-mailom v elektronickom formáte (PDF). Využívajte súčasne všetky výhody služieb ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie Plus a . Vďaka novej online Zákazníckej zóne máte faktúry za elektrinu vždy poruke.

Už sa vám niekedy stalo, že ste potrebovali kópiu faktúry za elektrinu a museli ste . Aké sú podmienky na poskytnutie splátkového kalendára z vyúčtovacej faktúry? Splátkový kalendár poskytujeme len na vyúčtovaciu faktúru, preto je potrebné, . Na faktúre je len dátum vystavenia 4.

Na bezhotovostnl’l platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie: ‘ Tatra banka, a. Vyznačenie dôležitých častí dokladu je uvedené v nasledujúcich ukážkach. Dovtedy bude vaša konečná faktúra za elektrinu, či plyn nejasná. Dodávateľ elektriny na západe, Západoslovenská energetika (ZSE) znížil . Podľa hrubých prepočtov, ktoré sme získali od dodávateľa elektriny a plynu, spoločnosti ZSE, zmena jednej papierovej faktúry na elektronickú . BRATISLAVA – Hoci si myslíte, že platíte faktúry za elektrinu či telefón riadne a načas,. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a. Pri platbe prevodom je potrebné použiť . Prioritou skupiny ZSE ako zákaznícky orientovanej spoločnosti je dosiahnuť maximálnu.

Po aktivácii služby Elektronická faktúra už ďalej nezasielame svojim . Západoslovenské SLOVEčNŽŠKY energetika OLVMPUSKY. Bratislava zálohová faktúra za energie 17.