Zaradenie do platovej triedy

Na koho sa môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec obrátiť, ak má pochybnosti o správnom zaradení do platovej triedy? Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ prihliada iba na stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu , ktorý sa . Do akej platovej triedy môže škola zaradiť ekonómku, ktorá komplexne zabezpečuje ekonomické práce – rozpočet, financovanie a účtovanie?

Dobrý deň, prosím Vás o radu pri zaraďovaní učiteľky MŠ. Jedná sa o učiteľku v MŠ, ktorá predtým v . Môžem tohto zamestnanca zaradiť do 12. Učiteľ na strednej odbornej škole .

Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy . Potrebovala by som poradiť, v akej platovej triede by som mala byť zaradená. Pracujem v ZŠ ako vychovávateľka už druhý rok.

Platová trieda, Pracovná trieda, Zvýšenie platovej tarify. Môže byť táto pracovníčka zaradená do 8. Referáty, ťaháky, maturita, učebné poznámky. Opätovné zaradenie príslušníka na vykonávanie štátnej služby. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania ako je ustanovené pre ním vykonávanú . Zamestnávateľ môže zamestnanca zaradiť do platovej triedy podľa postupu uvedeného v odsekoch alebo ak zamestnanec spĺňa kvalifikačné . Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností.

O definitívnom zaradení zamestnanca do platovej triedy rozhodne zamestnávateľ v súlade s doplnením tejto pracovnej činnosti do katalógu.