Close

Vývoz žumpy zilina cena

Najlepšie ceny v Rajci, Žiline, Bytči, Považskej Bystrici, Kysuci a okolí… Tekuté odpady . Základný cenník za vývoz žúmp, septika, domovej ČOV. V prípade záujmu o pravidelný vývoz žumpy, ponúkame individuálne zľavy zo základného cenníka.

Cena za zneškodňovanie odpadových vôd a kalov. OV Žilina, Bytča, Rajec, Čadca a Turzovka) . Potrebujete vyčistiť kanalizačné potrubie alebo septik v Žiline a okolí? FECAS – kanalizačné služby – Čistenie a prepchávanie všetkých druhov kanalizácie – krtkovanie, čistenie a vývoz žúmp a septikov, umývanie areálov .

Bývame v Dolnej Tižine, je to blízko Žiliny.

Cena za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo septikov a žúmp. Po naplnení lapačov tukov, ČOV alebo žumpy je nutné ich vyprázdniť. Krtkovanie, čistenie kanalizácie, lapačov tukov, odlučovačov ropných látok, vývoz žúmp a septikov. Keby mala žumpy v dedinách bez kanalizácie vyvážať vodárenská spoločnosť,.

Cena stočného by podľa výpočtov Oravskej vodárenskej . Chcú si počkať, ako domácnosti zareagujú na vyššiu cenu. Obsah žumpy možno zneškodňovať len vývozom do čistiarní odpadových vô . Kompletné služby s ročnými skúsenosťami v oblasti čerpania žúmp a septikov, čerpania a odvoze fekálií, čistenia kanalizácií, lapačov tukov, prečerpávacích . Pokiaľ nie je budova napojená na verejnú sieť kanalizácie ale využíva vlastnú žumpu či septik, je potrebná pravidelná kontrola stavu nádrže. Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický.

V cenovom návrhu žiadame uviesť celkovú cenu za zákazku v zložení:. Vývoz žúmp pre Región Žilina: cca 6.