Close

Vyvoz zumpy partizanske

Technické služby mesta Partizánske, spol. Vykonávanie jednoduchých stavieb, prevádzka a údržba osvetlenia, parkovísk, trhovísk, verejných WC, . Ján Korvas, krtkovanie, čistenie odpadov Partizánske.

Potrebujete vyčistiť starú kanalizáciu,. Krtkovanie, čistenie domových odpadov a strešných zvodov a odčerpávanie žúmp. Komunálny odpad harmonogram zberu Separovaný odpad Partizánske Separovaný odpad Brodzany, Turčianky, krásno, Nedanovce Separovaný odpad . Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.

Vývoz tuhého komunálneho odpadu sa pravidelne vykonáva každý nepárny týždeň. Vyvážanie žúmp: Lukáš Ondriška tel. V obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia a je možnosť pripojenia sa na ňu, ceny za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo septikov a žúmp podľa . Neváhejte a kontaktujte náš servis kanalizacií.

Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.