Close

Vypocet prudu z napatia a vykonu

Uveďte základné vzťahy pre výpočet práce a výkonu v obvode jednosmerného prúdu. Zobraz riešenieZobraz všetky riešenia. Podmienky vzniku prúdu: elektrické.

Smer napätia a prúdu sa kreslí šípkou od (+) do (-) pólu zdroja. Príklad 1: Aký výkon má žiarovka V, A ? Elektrická práca – je daná súčinom elektrického prúdu I, ktorý preteká spotrebičom, ak je na jeho svorkách. Poznam len vykony spotrebicov vo watoch a neviem ako dalej. V pamätiPodobnésmer prúdu cez zdroj je opačný ako smer napätia zdroja, smer prúdu cez spotrebiče je rovnaký ako smer.

Postup: Pre výpočet napätia a prúdu použijeme Ohmov zákon. Kirchhoffovho zákona, odpor podľa vzťahu pre paralelné zapojenie . Pre výkon jednosmerného prúdu I, ktorý prechádzal rezistorom s odporom R,. Meracie prístroje ukazujú efektívne hodnoty prúdu a napätia.

Teoretická časť Pri prechode elektrického prúdu vodičom konajú sily.