Close

Výmena tepla

Tepelná výmena je termodynamický dej, pri ktorom dochádza k výmene tepla medzi dvoma telesami s rôznou teplotou. Presnejšie ide o dej, pri ktorom častice . Zmena teploty lyžičky a teploty čaju je spôsobená výmenou tepla medzi týmito telesami a ich okolím – vzduchom.

Teplý radiátor alebo horúca sprcha nám odovzdajú teplo. Hovoríme, že dochádza k výmene tepla medzi teplejším a chladnejším. A) Vyberte, ktorý koniec oceľovej tyče je studený, a ktorý horúci.

Vysvetlite, podľa čoho si sa tak rozhodli.

Odpoveď: Studený je zelený koniec . Kde všade (kedy) v bežnom živote sa môžeme stretnúť s pojmom teplo; Čo je to teplo? Charakterizuj pojem teplota a ako súvisí s . Teplo alebo tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu. Teplo si vymieňajú iba telesá s rôznou . Učivá – Fyzika – Výmena tepla medzi kovmi a vodou I. Výmena tepla medzi kovmi a vodou 3. Fyzika Teplo Výmena tepla Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou.