Close

Výmena azbestových stupačiek

Ponúkame Vám 12-ročné skúsenosti s odborne zdatným kmeňovým personálom výmenu stúpačkových rozvodov v 15bytoch ročne vo . V našom paneláku plánujeme výmenu stupačiek. Jedná sa o ročný dom a v stupačkách máme azbestové rúry na odsávanie.

Skúsenosti s výmenou azbestových odpadového potrubia a. Výmenu stupačiek realizujeme v priebehu dňa aj pri bytovom dome s a viac. Výmena stúpacích rozvodov kanalizácie, vody a plynu. Výmena kanalizačného azbestoveho potrubia, stupačiek, demontáž a likvidácia azbestových eternitových striech, likvidácia azbestu v interiéroch a exterieroch.

Odstraňovanie azbestových materiálov. Vymení sa celá stúpačka od ventilu v pivnici až po posledné poschodie. Celkovo výmena vyjde na jeden byt okolo 3eur aj s DPH. Materiálová identifikácia stupačiek je súčasťou projektovej .

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV. Košiciach je spoločnosť zaoberajúca sa výmenou potrubných rozvodov vody,. Firma MOVAK VODA KURENIE PLYN- výmena stupačiek, Piešťany, Nitra, Senec.

Spočíva v možnosti uvoľňovania azbestových vlákien z materiálov . Kompletnú výmenu rozvodov vody, odpadu a plynu na jednej stúpačke. Z azbestových materiálov sa vplyvom otrasov, zvetrávaním, ale hlavne akoukoľvek manipuláciou neustále. Nám dělali stupačky před 5-ti roky a vyměňovali komlet celý vnitřek . Bratislave má ešte stále azbestové kanalizačné potrubia v stúpačkách. Spoločnosť KOMPLET zabezpečí výmenu azbestových .