Close

Výkupná cena elektriny z obnoviteľných zdrojov 2016

Porovnanie podpory OZE a výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE v. Priemerná cena elektriny na burze PXE Praha. Od nového roka bude o niečo nevýhodnejšie investovať do výstavby nových obnoviteľných zdrojov energií (OZE), či do vysokoúčinnej.

Podľa novej vyhlášky sa významne znížia výkupné ceny elektriny vyrobenej z vodnej energie. Podobne na tom budú aj energetické zdroje vyrábajúce elektrinu .

Niektoré výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom. RSO porovnalo podporu OZE a výkupné ceny v regióne. Podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov však vlani . Výkupné ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. V strede medzi týmito hranicami sa červene vinie výkupná cena z FV zdrojov. TASR) – Podmienky pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov.

V návrhu vyhlášky sa upravuje aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za. Podpora obnoviteľných zdrojov vo forme výkupných cien elektrickej energie by mala do roku 20skončiť.

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov.