Close

Vsakovacie bloky nitra

Drenblok – systém na vsakovanie dažďovej vody daždová voda Majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové dažďové vody zo striech, asfaltových a betónových . Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať. Vzhľadom na ľahkosť blokov – iba kg a využiteľnosť objemu a rýchlu .

Vsakovací blok GRAF čierny kombinuje požiadavky ekologického prístupu. Využitie vo všetkých sférach (stavby, rodinné domy, a pod.). Vsakovací blok určený na zachytávanie a následne vsakovanie dažďovej vody. Vsakovací blok je obalený do geotextílie, pripravený .

Prednosť má zachytiť vodu na povrchu, vsak je až . Návrh na odovzdanie majetku mesta Nitry do správy príspevkovej. NEL, vsakovacie bloky ELWA – bic v počte 1ks. Vsakovací systém je dimenzovaný podľa normy DWA ATV-A 138. Archeologické nálezy hláste na SAÚ Nitra.

Vsakovací systém sa skladá zo vsakovacích blokov, ktoré vytvárajú potrebný akumulačný priestor, do ktorého voda počas dažďa nateká a . V pamätiPODMIENKY ULOŽENIA VSAKOVACÍCH BLOKOV: 1. STAVEBNÝ OBJEKT I SO Vstupné priestory a telocvična9NITRA. Výpočet potrebného počtu blokov sa uskutočnil vždy pre tú istú stavbu s .

Ako si jednoducho a lacno zrealizovať výkonný trativod. V pamätiPodobnéSPU Nitra Opravy havarijneho stavu na zariadeniach ZTI. DRENÁŽNY SYSTÉM – VSAKOVACIE BLOKY . Moduly RONN BLOK a RONN TUNEL jsou určené pro. Vsakovací blok nahrazuje běžnou vsakovací trubku se. Dom a záhrada – riadková inzercia – Predam blok.

Predam nevyuzite vsakovacie bloky od spolocnosti Ekodren. VOVypracované pre: Dátu13. Výpočet vypracoval: Počet ks Elwa vsakovacích blokov DB 2-ročný dážď 5-ročný dážď 58 . LT, SO Dažd’ová kanalizácia + ORL + Vsakovacie bloky“,.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre o záchrannom archeologickom výskume. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.