Close

Vsakovacia jama na dazdovu vodu

Trativod – jama vystlaná geotextíliou alebo studňové skruže. Aj najnovšie predpisy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať. Pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia vsakovacieho .

Dažďová voda je zo strechy privádzaná do trativodu plastovými rúrami. Ako správne a ekonomicky vyriešiť vsakovanie dažďovej vody odvedenej žľabmi a zvodmi zo. Riešenie, pri ktorom sa dažďová voda vsakuje na pozemku, vyžaduje.

Napríklad na takmer celom sídlisku v Brne-Vinohradoch sa dažďové vody zo.

EÚ nimi zmenila dovtedajší pohľad na dažďové vody – nariaďuje po novom. Test, nazývaný aj vsakovací test, je optimálne realizovať v čase . Aplikácia vsakovania zrážkových vôd – integrovaný. CIEĽ NAKLADANIA s DAŽĎOVÝMI VODAMI.

Ak by sa dalo, do drenážnej jamy by som priviedol aj vodu zo strechy.

Základným princípom funkcie všetkých druhov vsakovacích systémov je čo najrýchlejšie odviesť dažďovú vodu pod zemský povrch a tam ju s . Vďaka použitiu vsakovacích systémov možno ekonomicky navrhovať aj dažďovú kanalizáciu alebo používať dažďovú vodu k úžitkovým účelom. Zariadenia na dažďovú vodu sú tiež ria-. Vsakovacia jama by mala byť vybudo- vaná tak, aby bola.

Rigo-fill inspect zvyšuje životnosť vsakovacieho objektu. Zachytením dažďovej vody môžu pás, jamy, resp. Schéma vsakovacieho pásu s technickým popisom vrstiev pásu.

Tiez premyslam ci by sa tato voda nedala pouzit na jazierko napriklad. No my sme vykopali jamu, oblozili to geotextyliou (taka latka) a do . Dažďovú vodu využívali iba záhradkári, ktorí už dávno poznali jej. Odvod dažďovej vody do verejnej kanalizácie je často zakázaný. Spôsobov ako tento problém riešiť je viacero.

Popis tohto výsledku nie je k dispozícii. Príčinou nedostupnosti popisu je súbor robots. Ak vám to aj povolia, za odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie zaplatíte nemalé. Tie sú obalené geotextíliou a kladú sa do vykopanej jamy na štrkom . Pokiaľ chcete vyčistenú vodu z čistiarne odpadových vôd využívať na zalievanie okrasnej záhrady,.

Alternatívu predstavuje vsakovacia jama.